Usluge

Savjetovanje u poslovanju

Računovodstvene i knjigovodstvene usluge

Nudimo kompletne i učinkovite knjigovodstvene usluge trgovačkim društvima:

Ustroj i vođenje poslovnih knjiga i knjigovodstvenih evidencija

 • Dnevnik, glavna knjiga, knjiga blagajne, knjiga ulaznih i izlaznih računa
 • Evidencije materijalne i nematerijalne dugotrajne imovine, sitnog inventara i sl.
 • Salda konti kupaca i dobavljača

Izrada svih knjigovodstvenih i poreznih obračuna

 • Sastavljanje temeljnih financijskih izvještaja (bilanca, račun dobiti i gubitaka, novčani tijek, bilješke uz financijske izvještaje)
 • Obračun amortizacije
 • Tromjesečni i godišnji izvještaj Financijskoj agenciji (FINI)

Cjeloviti obračuni i evidencije ugovora o radu

 • Obračuni plaća i naknada uz sastavljanje propisanih izvještaja
 • Analitika plaća radnika
 • Porezne kartice radnika

Porezno savjetovanje i izrada godišnjih poreznih prijava

 • Poreza na dodanu vrijednost
 • Porez na dobit
 • Porez na dohodak
 • Posebni porez

Plaćanje svih računa

Upravljanje nekretninama

Zbog što kompletnije usluge našim klijentima, kako bi se osjećali sigurnije, nudimo Vam kompletnu uslugu za održavanje nekretnina.

Kratak pregled naših usluga za upravljanje nekretninama, a ponudu ćemo nastojati prilagoditi individualnim željama, te usluge možemo proširiti i na one koje nisu dolje navedene.

STANDARD PAKET

 • Redoviti dvotjedni obilazak nekretnine (kontrola objekta)
 • Provjetravanje (prozračivanje)
 • Provjera vodovodnih cijevi
 • Provjera strujnih instalacija
 • Brz i obvezan obilazak u slučaju vrlo lošeg vremena
 • Prikupljanje pošte i prosljeđivanje na dogovorenu adresu
 • Slanje redovnih izvještaja (e-mail) nakon svakog obilaska nekretnine

USLUGE ČIŠĆENJA

 • Osnovno i završno čišćenje objekta
 • Čišćenje + mijenjanje posteljine prilikom izmjene gostiju (turistički servis)

ADMINISTRATIVNE USLUGE

 • Plaćanje računa
 • Najbolji savjet i pomoć u pronalasku osiguravajuće kuće

KOMFORT USLUGA

 • Prijevoz iz zračne luke
 • Uključivanje el. Uređaja
 • Obavljanje kupovine

IZNAJMLJIVANJE

 • Ishodovanje dozvole za iznajmljivanje (kategorizacija objekta) u Vaše ime
 • Savjeti i pomoć prilikom pronalaska turističkih agencija (domaćih i stranih)

TURISTIČKE USLUGE

 • Sastanak (doček) gosta, domaćin gostu
 • Registracija gosta
 • Čuvanje ključeva
 • Čuvanje depozita
 • Naplaćivanje turističke takse i plaćanje nadležnoj instituciji

Posredovanje u kupnji/prodaji poslovnih udjela

Studije isplativosti

Analize tržišta

Poslovne ideje i poslovni planovi

Financijsko savjetovanje

Sales and logistics managment

Poslovanje nekretninama

Priprema dokumentacije i savjetovanje kod zapošljavanja stranaca.

Za detaljnije informacije o našim uslugama slobodno nas kontaktirajte: info@adivo.eu